Verminderd gehoor door ouderdomsslechthorendheid


Hoort u nog vogeltjes fluiten?

Het minder of niet meer horen van vogelgeluiden en geritsel van bladeren is een typisch herkenbare klacht die voorkomt bij ouderdomsslechthorendheid. Ouderdomsslechthorendheid is een proces dat langzaam en sluipenderwijs op gang komt naarmate men ouder wordt. Al vanaf het 30ste levensjaar begint het gehoor langzaam te verminderen. Dit verschilt per persoon en omstandigheden maar vroeg of laat krijgt iedereen er uiteindelijk mee te maken.

Minder horen van hoge tonen

Bij ouderdomsslechthorendheid worden de hoge tonen langzamerhand minder goed waarneembaar. Ouderdomsslechthorendheid, ook wel presbyacusis genoemd, is een perceptief gehoorverlies, dit betekent dat het een proces is dat in het binnenoor plaats vindt. Veelal ontstaat dit door natuurlijke slijtage maar ook regelmatige blootstelling aan hard geluid kan het proces beïnvloeden.  In het begin, ongeveer de eerste 15 jaar, gaat dit onopgemerkt en levert het nog geen problemen op met spraakverstaanbaarheid. Vaak vanaf het vijftigste levensjaar, wanneer het gehoorverlies onder een bepaalde drempel komt wordt het al vaker merkbaar, en is het soms lastiger om bepaalde klanken goed waar te nemen.

Welke klanken versta je minder als je ouder wordt?

Het onderscheiden van zachte medeklinkers met hoge tonen wordt gaandeweg steeds moeilijker. Dit zijn vooral de ‘f’, ‘s’ en ‘t’ klanken. Het verschil tussen woorden die bijvoorbeeld eindigen op een ‘s’ of een ‘t’ is dan lastiger te herkennen (plas/plat, schop/schot). Omdat de hersenen een deel van de gemiste informatie proberen te interpreteren en in te vullen, kan het volgen van een gesprek soms al snel vermoeiend worden. In een later stadium wordt het ook lastiger om de richting van bepaalde geluiden te bepalen waardoor het met name moeilijker wordt om in een rumoerige omgeving een gesprek te volgen. Vooral als er meerdere personen tegelijkertijd praten. QUBI speelt hier op in door de natuurlijke richtwerking van het oor te gebruiken.

Vogelgeluiden en bladergeritsel zitten in hetzelfde klankgebied als deze zachte medeklinkers, maar zijn minder luid, waardoor deze bij lichtere gehoorverliezen al minder goed waargenomen worden.

In de onderstaande figuur is goed te zien wat het effect is van gehoorverlies op verschillende geluiden. Alle geluiden aan de bovenkant van de figuur zijn nog goed hoorbaar met licht gehoorverlies. Hoe groter het gehoorverlies des te meer geluiden slechter hoorbaar zijn. In het midden van het gele gebied (ook wel spraakzone of spraakbanaan genoemd) is te zien dat bij een matig gehoorverlies al een groot deel van de medeklinkers lastiger te verstaan is.

spraakbanaan gehoorverlies

Weer beter verstaan? Het kan met QUBI!

Om weer beter te kunnen verstaan is de QUBI hoorversterker een ideale oplossing. QUBI is ingesteld op het hoge tonen gehoorverlies dat bij ouderdomsslechthorendheid ontstaat. Dit is een gemiddelde instelling en kan individueel verschillende resultaten opleveren afhankelijk van het type gehoorverlies. Over het algemeen helpt QUBI goed bij licht tot matig gehoorverlies met het beter verstaan van gesprekken. QUBI versterkt gemiddeld tot 14 dB wat voldoende is om bij licht tot matig gehoorverlies tot een goede verstaanbaarheid te komen. Wilt u meer weten over QUBI en de gebruikte technieken? Lees verder over deze in-het-oor hoorversterker, tijdens de lenteactie zijn er hoge kortingen.

Wilt u weten of QUBI comfortabel in uw oor past? Bestel dan een gratis pasvormtester.

 

Voor meer informatie over ouderdomsslechthorendheid:

 

x
x