Slechthorendheid: een veelvoorkomende klacht in Nederland


Om allerlei redenen kan het zijn dat je op den duur minder goed gaat horen. Dat betekent nog niet dat je doof bent of wordt. Wel is het goed om na te gaan waardoor je slechter hoort en wat je er aan kunt doen.

Wat zijn de kenmerken van gehoorverlies bij volwassenen?

Gehoorverlies is het verminderd horen van geluid. Het meest voorkomende gehoorverlies is een verlies van hoge tonen, dit treedt op bij het ouder worden. Hierdoor wordt het lastiger om woorden van elkaar te onderscheiden. 

Gehoorverlies is vaak een blijvende aandoening en kan niet genezen worden. Als norm voor slechthorendheid geldt een gemiddeld gehoorverlies van meer dan 20 decibel (dB) onder de grens van een normaal horende persoon. Er is dan sprake van een verminderd gehoorvermogen. Slechthorendheid tot 70 dB kan worden ingedeeld in 3 categorieën; licht - matig - ernstig. Met een gehoorapparaat of hoortoestel is hier over het algemeen wat aan te doen. Bij grotere verliezen vanaf 70 t/m 90 dB spreekt men van zeer ernstige slechthorend en doofheid. Bij zeer ernstige slechthorendheid kan iemand zonder hulpmiddel niet meer aan een gesprek deelnemen, soms zelfs niet eens met een hoortoestel.

 


Andere gehoorproblemen

Naast slechthorendheid is ook oorsuizen (tinnitus) een veel voorkomend gehoorprobleem. Wie hier last van heeft, hoort geluiden als fluiten, brommen, zoemen of sissen. Deze geluiden komen niet van buitenaf maar ontstaan in het hoofd. Zware en ernstige slechthorendheid kan vaak ook gepaard gaan met hyperacusis, een overgevoeligheid voor luide geluiden. Andere oorzaken van gehoorproblemen zijn; regelmatige blootstelling aan lawaai, medicijngebruik (o.a. chemotherapie), ziekte (o.a. ziekte van Ménière) en fysiek letsel (trauma). Zowel tinitus als hyperacusis kunnen ernstige vormen aannemen en hebben dan veel impact op het leven van de betrokkene.


Cijfers over slechthorendheid

Naar schatting heeft in Nederland één op de tien mensen in meer of mindere mate last van een verminderd gehoorvermogen. In veel gevallen is het gehoorvermogen dusdanig achteruitgegaan dat er problemen ontstaan bij het volgen van gesprekken. Ongeveer 4% van de mensen ouder dan 19 jaar geeft aan grote moeite te hebben met deelname aan gesprekken. In Nederland zijn er meer dan 800.000 mensen bij de huisarts bekend met een vorm van slechthorendheid. Eén van de oorzaken van gehoorverlies is langdurige (cumulatieve) blootstelling aan lawaai. Van de beroepsbevolking in Nederland komt 7% regelmatig in een lawaaiige omgeving. (bron: RIVM / briefrapport 020023001)


Vaststellen van gehoorverlies

Bij de KNO arts of audicien kan de mate van gehoorverlies bepaald worden met een hoortest (toonaudiometrie). Dit wordt bepaald aan de hand van het geluidsniveau dat iemand nog wél kan horen t.o.v. een referentie waarde. Tijdens de hoortest wordt met behulp van pieptoontjes met verschillende luidsterktes en toonhoogtes de gehoordrempel gemeten. In het z.g. drempel audiogram (toonaudiometrie) wordt het gehoorverlies per toonhoogte uitgedrukt in decibel (dB). Hoe hoger het aantal decibel des te groter het gehoorverlies. Voor het bepalen van het algemene gehoorverlies (HL) wordt het gemiddelde verlies genomen bij 4 verschillende toonhoogtes (500, 1000, 2000 en 4000 Hz). Het gehoorverlies wordt voor beide oren afzonderlijk vastgesteld. (bron: audiologieboek.nl)


Oorzaken van gehoorproblemen

Er zijn verschillende oorzaken van slechthorendheid. Gehoorverlies kan onder meer het gevolg zijn van ouderdom, erfelijkheid, gehoorschade, een oorontsteking, medicijngebruik of ziekte. Ook wanneer je langere tijd hebt blootgestaan aan veel lawaai kun je gehoorschade oplopen.

Gehoorproblemen kunnen ontstaan door een slechtere geleiding van het geluid naar het binnenoor. Als er een probleem ontstaat in de werking van het trommelvlies en de gehoorbeentjes die eraan vastzitten, heet dit ook wel geleidingsverlies, conductief verlies of geleidingsslechthorendheid. Wanneer er iets mis gaat in het omzetten van de geluidstrillingen in het binnenoor (slakkenhuis), of in het doorsturen van de informatie via de gehoorzenuw naar de hersenen dan heet dit een perceptief gehoorverlies. 

Ook door een (tijdelijke) fysieke versperring in het oor kan het horen verstoord raken, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een oorsmeerprop in de gehoorgang of vochtophoping achter het trommelvlies. Er is een aandoening van de gehoorbeentjes, waar overmatig botgroei plaatsvindt en de gehoorbeentjes niet meer goed kunnen bewegen. Daardoor treedt gehoorverlies op. Deze aandoening heet otosclerose en kan meestal goed behandeld worden. 

Tot slot kunnen gehoorproblemen worden veroorzaakt door andere aandoeningen, één van de meest bekende is de ziekte van Ménière. Deze aandoening veroorzaakt schade in het binnenoor waarbij je last kunt hebben van drie symptomen; duizelingen, tinnitus (oorsuizen) en gehoorverlies. Een vrij zeldzame aandoening is een brughoektumor, deze langzaam groeiende tumor kan op de gehoorzenuw drukken waardoor er gehoorproblemen kunnen ontstaan. Een brughoektumor is goedaardig maar behandeling heeft veel bijwerkingen.


Welke behandelmethoden zijn er voor slecht horen?

Slechthorendheid wordt meestal therapeutisch behandeld met een hoortoestel. De meeste hoortoestellen werken met luchtgeleiding, waarbij het opgevangen geluid versterkt wordt weergegeven in de gehoorgang. Er zijn hoortoestellen die achter het oor worden gedragen (AHO), hoortoestellen voor in de oorschelp (IHO) of in het oor c.q. gehoorgang (CIC). Afhankelijk van het gehoorverlies, pasvorm en budget kan een geschikt type worden gekozen. Voor specifieke gevallen van gehoorverlies zijn er ook z.g. beengeleiding toestellen, hierbij wordt het geluid met een trilelement tegen het bot achter de oorschelp naar het binnenoor geleid. 

Voor doven en zeer ernstig slechthorenden is er de mogelijkheid voor een cochleair implantaat. Dit wordt chirurgisch in de schedel aangebracht en wordt vaak geplaatst bij jong volwassenen met ernstige slechthorendheid. Een cochleair implantaat stimuleert de gehoorzenuw via kleine stroompulsjes en wordt aangestuurd door een speciaal hoortoestel dat in verbinding staat met het implantaat. Hierdoor kunnen ernstig slechthorenden weer geluiden waarnemen, echter de sensatie is veel beperkter.


gehoorproblemen hoortoesten

Hoortoestellen en andere hulpmiddelen

Voor de aanschaf van een hoortoestel is advies van een arts of audicien nodig omdat deze individueel op het gehoorverlies van de gebruiker worden ingesteld. Als er een medische indicatie is (bij een  gehoorverlies van meer dan 35dB), wordt een hoortoestel deels vergoed door de zorgverzekeraar. 

Naast hoortoestellen zijn er ook hoorversterkers of hoorhulpen. Deze categorie toestellen gebruiken doorgaans dezelfde techniek als in een hoortoestel, maar hebben een begrensde versterking en zijn niet aanpasbaar op een individueel gehoorverlies. Voor mensen met licht gehoorverlies bieden deze toestellen toch meestal voldoende versterking en zijn daarom een vaak een uitkomst. Zeker ook omdat hoorhulpen vanwege de lagere kosten en verkrijgbaarheid zonder advies van een arts, laagdrempelig in aanschaf zijn. Een voorbeeld van een hoorversterker van Nederlands fabrikaat is QUBI. Lees hier meer over QUBI.


Hoe goed hoor je? Doe de test!

Wil je weten of je misschien een gehoorprobleem hebt, dan is het een goede stap om eens een online hoortest te doen. In deze hoortest krijg je verschillende woorden te horen in combinatie met achtergrondruis. Als je het woord hebt kunnen verstaan klik je vervolgens op het plaatje dat past bij het woord of je geeft aan dat je het woord niet hebt verstaan. Woorden gemengd met ruis geven een goede representatie van het horen van spraak in omgevingslawaai, een situatie waar je eerder hinder van ondervindt bij een beginnend gehoorverlies. Bij een minder goede uitslag kan het betekenen dat je beginnend gehoorverlies zou kunnen hebben. Mocht je twijfelen aan je gehoor of heb je klachten? Raadpleeg dan je huisarts voor verder advies.

0 berichten

  • Er zijn nog geen berichten. Laat als eerste een bericht achter.

Praat mee

Let op, we beoordelen berichten eerst voordat ze geplaatst worden.